Jaetaan.netin logo Jaetaan.netin logo Jaetaan.netin logo

Turvallisuustietoa

Jaetaan.net toimii ainoastaan ihmisten välisen yhteistyön välittäjänä ja sen käyttäminen on kaikille avointa. Jaetaan.net ei takaa palvelun käyttäjien luotettavuutta. Jaetaan.net ei vastaa palvelun käyttäjien välisistä mahdollisista erimielisyyksistä. Erimielisyyksien sattuessa osapuolet sopivat niistä keskenään, viime kädessä Suomen lain ja oikeusistuimien avustamana.

Jaetaan.net ei kerää käyttäjistään minkäänlaisia tietoja. Kun käyttäjä poistaa lisäämänsä ilmoituksen tai kun se poistuu automaattisesti, kaikki kyseiseen ilmoitukseen liittyvät tiedot ja kuvat poistuvat Jaetaan.netin järjestelmistä pysyvästi.